نقد و بررسی دانشجویان دوره
4

میانگین رای

۵ ستاره - 0
۴ ستاره - 1
۳ ستاره - 0
۲ ستاره - 0
۱ ستاره - 0
پرسش و پاسخ با استاد

دوره های پیشنهادی

دیگر دوره‌های مدرس کیان کیانی