صفحه دسته بندی
  11 %
  تخفیف
  آموزش میکروتیک

  با توجه به همه‌گیر شدن تلگرام در ایران و استفاده‌های مختلفی که از آن می‌شود، یکی از راه‌های کسب درآمد می‌تواند ربات‌نویسی برای کارهای مختلف در تلگرام باشد، از جمله ربات‌های بازی بگیرید تا مدیریت گروه و انواع کارهای مختلف را می‌توانید با این آموزش توسعه دهید. با توجه به اینکه خیلی از دوستانم برای آموزش ربات‌نویسی در تلگرام به من مراجعه می‌کردند تصمیم گرفتم تا یک دوره کامل و پروژه محور را ضبط کنم تا مشکل دوستان نیز حل شود. از این پس هر نوع رباتی را که مد نظر دارند توسعه دهند.

  10%
  تخفیف
  Post Thumbnail
  آموزش php

  با توجه به همه‌گیر شدن تلگرام در ایران و استفاده‌های مختلفی که از آن می‌شود، یکی از راه‌های کسب درآمد می‌تواند ربات‌نویسی برای کارهای مختلف در تلگرام باشد، از جمله ربات‌های بازی بگیرید تا مدیریت گروه...

  Post Thumbnail
  آموزش کاتلین

  با توجه به همه‌گیر شدن تلگرام در ایران و استفاده‌های مختلفی که از آن می‌شود، یکی از راه‌های کسب درآمد می‌تواند ربات‌نویسی برای کارهای مختلف در تلگرام باشد، از جمله ربات‌های بازی بگیرید تا مدیریت گروه...

  11%
  تخفیف
  Post Thumbnail
  آموزش میکروتیک

  با توجه به همه‌گیر شدن تلگرام در ایران و استفاده‌های مختلفی که از آن می‌شود، یکی از راه‌های کسب درآمد می‌تواند ربات‌نویسی برای کارهای مختلف در تلگرام باشد، از جمله ربات‌های بازی بگیرید تا مدیریت گروه...