نقد و بررسی دانشجویان دوره
5

میانگین رای

۵ ستاره - 1
۴ ستاره - 0
۳ ستاره - 0
۲ ستاره - 0
۱ ستاره - 0
پرسش و پاسخ با استاد

دوره های پیشنهادی

دیگر دوره‌های مدرس پیمان پوربی آزار