صفحه دسته بندی
  67 %
  تخفیف
  پولسازی در صنعت چوب

  امروزه کم نیستند استادانی که در کار خود بسیار ماهر هستند و میتوان لقب خدا را به آنها داد . اما متاسفانه به لحاظ مالی پیشرفت چندانی نکرده اند . کم نیستند آگهی هایی که خبر از حراج آمال و آرزوهایشان است کم نیستند کسانی که  در کمال استادی ، زمین خورده و نابود شده اند آیا تاکنون از خود پرسیده ای چرا دو کسب و کار یکسان در یک شرایط زمانی ، یکی درجا زدهو دیگری جزو موفق ترین ها میشود ؟ آیا در رشته خود مدیران موفق را دیده ای؟ دلیل اینکه آنها...

  67%
  تخفیف
  Post Thumbnail
  پولسازی در صنعت چوب

  امروزه کم نیستند استادانی که در کار خود بسیار ماهر هستند و میتوان لقب خدا را به آنها داد . اما متاسفانه به لحاظ مالی پیشرفت چندانی نکرده اند . کم نیستند آگهی هایی که خبر از حراج آمال...