نقد و بررسی دانشجویان دوره
3.2

میانگین رای

۵ ستاره - 2
۴ ستاره - 1
۳ ستاره - 0
۲ ستاره - 0
۱ ستاره - 2
پرسش و پاسخ با استاد

دوره های پیشنهادی

دیگر دوره‌های مدرس پیمان پوربی آزار